نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860-48

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : چهل و هشت پورت تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : 1 پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 256Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 385000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 41.7 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860-24

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : بیست و چهار پورت تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت اسلات افزایشی : 2 پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : 1 پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 224Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 133000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 35 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860-P24

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : بیست و چهار پورت PoE تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت اسلات افزایشی : 2 پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : 1 پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 224Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 133000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 61 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860-P48

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : چهل و هشت پورت PoE تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : 1 پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 256Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 127000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 70 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-24

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : بیست و چهار پورت PoE تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 0 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 208Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 353000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 39 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-48

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 :چهل و هشت پورت تعداد پورت با استاندارد IEEE 802.3bz  : - تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 256Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 121000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 72 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-P24

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : بیست و چهار پورت PoE تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 208Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 126000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 65 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-P24Z8

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : شانزده پورت PoE تعداد پورت با استاندارد IEEE 802.3bz  : هشت پورت تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 232Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 198000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 86 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-P48

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 :چهل و هشت پورت PoE تعداد پورت با استاندارد IEEE 802.3bz  : - تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 1 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 264Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 121000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 904 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-U28

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : بیست و هشت پورت PoE تعداد پورت با استاندارد IEEE 802.3bz  : - تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 0 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 216Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 121000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 72 وات

سوئیچ آلکاتل لوسنت مدل Alcatel Lucent OmniSwitch OS6860E-U28

مشخصات فنی محصول : تعداد پورت 10/100/1000 : بیست و هشت پورت PoE تعداد پورت با استاندارد IEEE 802.3bz  : - تعداد پورت  1G/10G +SFP : چهار پورت پورت VFL : دو پورت پورتهای با قابلیت MACSec :  چهار پورت 1G/10G +SFP تعداد پورت USB : یک پورت پورت RS-232 : یک پورت پورت Consol : یک پورت تعداد فن : 0 حافظه فلش : 2GB رم : 2 گیگ ظرفیت سوئیچ : 216Gb/s حداقل زمانی که دستگاه بدون خرابی کار میکند : 121000 ساعت دمای عملیاتی : 0°C الی +45°C توان مصرفی سیستم : 72 وات