نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سر کابل داخلی 120*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

766,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 120 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 150*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

818,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 150 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 185*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

832,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 180 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 240*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

979,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 240 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 300*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

1,145,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 300 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 50-25*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

617,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 25 تا 50 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 70*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

642,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 70 میلیمتر مربع

سر کابل داخلی 95*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

719,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : داخلی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 95 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 120*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

1,034,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 120 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 150*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

1,110,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 150 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 185*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

1,132,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 185 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 240*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

1,298,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 240 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 300*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

1,469,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 300 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 50-25*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

789,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 25 تا 50 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 70*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

837,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 70 میلیمتر مربع

سر کابل هوایی 95*1 آلومینیوم 24 کیلو ولت

986,000 تومان

مشخصات فنی محصول

نوع سر کابل : هوایی ولتاژ کاری: 24 کیلو ولت سطح مقطع کابل مورد استفاده 95 میلیمتر مربع