نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA ایران ترانسفو

182,553,200 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

1000 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 3255 کیلو گرم ابعاد: 2289*1182*1948 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 68 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 100KVA ایران ترانسفو

36,010,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

100 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 655 کیلو گرم ابعاد: 1440*713*1012 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 54 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA ایران ترانسفو

204,760,900 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

1250 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 3905 کیلو گرم ابعاد: 2320*1300*2082 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 69.25 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 125KVA ایران ترانسفو

43,017,200 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

125 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 810 کیلو گرم ابعاد: 1479*735*1066 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 55 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA ایران ترانسفو

261,468,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

1600 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 4725 کیلو گرم ابعاد: 2490*1558*2438 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 71 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 160KVA ایران ترانسفو

47,589,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

160 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 905 کیلو گرم ابعاد: 1492*730*1108 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 56 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA ایران ترانسفو

306,608,400 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

2000 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 5685 کیلو گرم ابعاد: 2520*1480*2470 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 72.4 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA ایران ترانسفو

52,915,600 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

200 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 985 کیلو گرم ابعاد: 1543*806*1106 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 58 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 250KVA ایران ترانسفو

61,723,700 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

250 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 1185 کیلو گرم ابعاد: 1516*845*1368 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 60 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 25KVA ایران ترانسفو

15,661,900 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

25 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 375 کیلو گرم ابعاد: 1236*708*857 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 48 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 315KVA ایران ترانسفو

72,689,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

315 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 1355 کیلو گرم ابعاد: 1599*970*1560 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 61.5 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA ایران ترانسفو

89,634,800 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

400 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 1595 کیلو گرم ابعاد: 1840*920*1643 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 63 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 500KVA ایران ترانسفو

112,781,700 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

500 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 1870 کیلو گرم ابعاد: 1900*970*1702 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 64 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 50KVA ایران ترانسفو

23,119,700 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

50 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 525 کیلو گرم ابعاد: 1307*715*900 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 50 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 630KVA ایران ترانسفو

135,575,100 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

630 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 2225 کیلو گرم ابعاد: 1958*1060*1785 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 65 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 75KVA ایران ترانسفو

28,843,300 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

75 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 575 کیلو گرم ابعاد: 1456*707*1001 گروه اتصال: Yzn5 نرخ امپدانس: % 4

 52 db :سطح نویز

ترانسفورماتور کم تلفات 800KVA ایران ترانسفو

153,175,100 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت ایران ترانسفو

800 KVA :قدرت

 20 KV   :(HV) ولتاژ سیم پیچی فشار قوی

ولتاژ سیم پیچی فشار ضعیف (LV): 0.4 KV وزن: 2705 کیلو گرم ابعاد: 2025*1125*1980 گروه اتصال: Dyn5 نرخ امپدانس: % 6

 66.4 db :سطح نویز