نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تیر برق 12/1200 بتنی

3,300,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 12/1200 وزن تیر : 3500 کیلوگرم قدرت اسمی : 1200 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 1800 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 3000 کیلوگرم نیرو طول تیر : 12 متر

تیر برق 12/200 بتنی

1,375,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 12/200 وزن تیر : 1000 کیلوگرم قدرت اسمی : 200 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 300 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 600 کیلوگرم نیرو طول تیر : 12 متر

تیر برق 12/400 بتنی

1,870,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 12/400 وزن تیر : 1250 کیلوگرم قدرت اسمی : 400 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 600 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 1200 کیلوگرم نیرو طول تیر : 12 متر

تیر برق 12/800 بتنی

2,530,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 12/800 وزن تیر : 2200 کیلوگرم قدرت اسمی : 800 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 1200 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 2000 کیلوگرم نیرو طول تیر : 12 متر

تیر برق 14/1200 بتنی

3,800,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 14/1200 وزن تیر : 4500 کیلوگرم قدرت اسمی : 1200 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : - کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : - کیلوگرم نیرو طول تیر : 14 متر

تیر برق 14/400 بتنی

2,530,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 14/400 وزن تیر : 1600 کیلوگرم قدرت اسمی : 400 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : - کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : - کیلوگرم نیرو طول تیر : 14 متر

تیر برق 14/800 بتنی

3,300,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 14/800 وزن تیر : 2850 کیلوگرم قدرت اسمی : 800 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : - کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : - کیلوگرم نیرو طول تیر : 14 متر

تیر برق 15/500 بتنی

3,750,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 15/500 وزن تیر : 5100 کیلوگرم قدرت اسمی : 500 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 600 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 1200 کیلوگرم نیرو طول تیر : 15 متر

تیر برق 9/200 بتنی

880,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 9/200 وزن تیر : 700 کیلوگرم قدرت اسمی : 200 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 300 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 600 کیلوگرم نیرو طول تیر : 9 متر

تیر برق 9/400 بتنی

1,375,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 9/400 وزن تیر : 850 کیلوگرم قدرت اسمی : 400 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 600 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 1200 کیلوگرم نیرو طول تیر : 9 متر

تیر برق 9/800 بتنی

1,760,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نام محصول : تیر برق مسلح بتنی 9/800 وزن تیر : 1500 کیلوگرم قدرت اسمی : 800 کیلوگرم نیرو مقاومت در مرحله ارتجاعی : 1200 کیلوگرم نیرو مقاومت نهایی : 2000 کیلوگرم نیرو طول تیر : 9 متر