نمایش 1–24 از 54 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سیم افشان 1 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

1,050 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 1 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 300/500 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 1.5 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

1,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 1.5 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 300/500 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 10 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

9,900 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 10 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 120 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

110,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 120 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 150 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

139,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 150 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 16 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

15,300 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 16 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 185 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

171,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 185 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 2.5 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

2,450 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 2.5 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 240 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

223,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 240 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 25 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

23,300 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 25 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 300 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

280,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 300 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 35 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

32,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 35 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 4 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

3,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 4 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 50 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

46,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 50 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 6 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

5,600 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 6 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 70 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

65,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 70 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 95 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

88,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 95 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

کابل افشان 0.75*2 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

2,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : دو رشته 0.75 جنس عایق : PVC جنش عایق خارجی : PVC/ST9 70°C جنس رسانا : مس کلاس 5 وزن تقریبی kg/km 57 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 12 آمپر میانگین قطر خارجی 6.3 میلیمتر ضخامت روکش 0.8 میلیمتر ضخامت عایق 0.6 میلیمتر ولتاژ نامی : 300/500 ولت

کابل افشان 0.75*3 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

3,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : سه رشته 0.75 جنس عایق : PVC/D جنش عایق خارجی : PVC/ST9 70°C جنس رسانا : مس کلاس 5 وزن تقریبی kg/km 67 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 12 آمپر میانگین قطر خارجی 6.7 میلیمتر ضخامت روکش 0.8 میلیمتر ضخامت عایق 0.6 میلیمتر ولتاژ نامی : 300/500 ولت

کابل افشان 0.75*4 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان ) (کپی)

4,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 4 رشته 0.75 میلیمتر مربع جنس عایق : XLPE جنش عایق خارجی :  PVC/ST2 90°C جنس رسانا : مس کلاس 1 وزن تقریبی kg/km 81 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 12 آمپر میانگین قطر خارجی 7.3 میلیمتر ضخامت روکش 0.8 میلیمتر ضخامت عایق 0.6 میلیمتر ولتاژ نامی :

کابل افشان 1.5*2 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

4,400 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : دو رشته 1.5 جنس عایق : PVC جنش عایق خارجی : PVC/ST9 70°C جنس رسانا : مس کلاس 5 وزن تقریبی kg/km 57 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 18 آمپر میانگین قطر خارجی 7.6 میلیمتر ضخامت روکش 0.8 میلیمتر ضخامت عایق 0.6 میلیمتر ولتاژ نامی : 300/500 ولت

کابل افشان 1.5*3 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

6,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : سه رشته 1.5 جنس عایق : PVC/D جنش عایق خارجی : PVC/ST9 70°C جنس رسانا : مس کلاس 5 وزن تقریبی kg/km 78 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 15 آمپر میانگین قطر خارجی 7.1 میلیمتر ضخامت روکش 0.8 میلیمتر ضخامت عایق 0.6 میلیمتر ولتاژ نامی : 300/500 ولت

کابل افشان 1.5*4 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

7,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 4 رشته 1.5 میلیمتر مربع جنس عایق : XLPE جنش عایق خارجی :  PVC/ST2 90°C جنس رسانا : مس کلاس 1 وزن تقریبی kg/km 138 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 18 آمپر میانگین قطر خارجی 9.3 میلیمتر ضخامت روکش 1.0 میلیمتر ضخامت عایق 0.7 میلیمتر ولتاژ نامی :

کابل افشان 1.5*5 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

9,700 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 5 رشته 1.5 میلیمتر مربع جنس عایق : XLPE جنش عایق خارجی :  PVC/ST2 90°C جنس رسانا : مس کلاس 1 وزن تقریبی kg/km 250 جریان مجاز در هوای 30 درجه سانتی گراد : 18 آمپر میانگین قطر خارجی 13.3 میلیمتر ضخامت روکش 1.8 میلیمتر ضخامت عایق 0.7 میلیمتر ولتاژ نامی :