نمایش 1–24 از 132 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سیم افشان 1 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

1,050 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 1 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 300/500 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 1.5 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

1,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 1.5 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 300/500 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 10 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

9,900 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 10 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 120 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

110,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 120 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 150 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

139,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 150 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 16 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

15,300 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 16 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 185 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

171,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 185 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 2.5 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

2,450 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 2.5 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 240 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

223,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 240 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 25 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

23,300 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 25 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 300 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

280,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 300 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 35 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

32,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 35 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 4 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

3,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 4 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 50 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

46,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 50 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 6 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

5,600 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 6 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 70 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

65,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 70 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم افشان 95 افشارنژاد ( شرکت صنعتی الکتریک خراسان )

88,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

نمره سیم : 95 جنس عایق : PVC/C جنس رسانا : مس کلاس 5 ولتاژ نامی : 450/750 ولت جهت نصب سیم در زیر گچ استفاده از لوله توصیه میشود .

سیم برق افشان 1 دماوند

800 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 1 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 300/500 ولت

سیم برق افشان 1.5 دماوند

1,150 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 1.5 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 300/500 ولت

سیم برق افشان 10 دماوند

8,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 10 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 120 دماوند

95,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 120 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 150 دماوند

120,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 150 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 150 دماوند

120,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 150 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 16 دماوند

16,200 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 4 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت