نمایش 1–24 از 38 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

ساپورت سینی کابل عرض 10 سانت

4,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 10 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 15 سانت

4,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 15 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 20 سانت

5,800 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 20 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 25 سانت

6,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 25 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 30 سانت

7,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 30 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 40 سانت

8,600 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 40 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 50 سانت

10,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 50 سانت      

ساپورت سینی کابل عرض 60 سانت

12,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران جهت نصب سینی کابل 60 سانت      

سینی کابل عرض 10 سانت با ضخامت ورق 0.7

28,800 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 10 سانتی متر ضخامت ورق : 0.7 میلی متر      

سینی کابل عرض 10 سانت با ضخامت ورق 1

40,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 10 سانتی متر ضخامت ورق : 1 میلی متر      

سینی کابل عرض 10 سانت با ضخامت ورق 1.25

50,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 10 سانتی متر ضخامت ورق : 1.25 میلی متر      

سینی کابل عرض 10 سانت با ضخامت ورق 1.5

60,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 10 سانتی متر ضخامت ورق : 1.5 میلی متر      

سینی کابل عرض 15 سانت با ضخامت ورق 0.7

36,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 15 سانتی متر ضخامت ورق : 0.7 میلی متر      

سینی کابل عرض 15 سانت با ضخامت ورق 1

50,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 15 سانتی متر ضخامت ورق : 1 میلی متر      

سینی کابل عرض 15 سانت با ضخامت ورق 1.25

62,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 15 سانتی متر ضخامت ورق : 1.25 میلی متر      

سینی کابل عرض 15 سانت با ضخامت ورق 1.5

75,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 15 سانتی متر ضخامت ورق : 1.5 میلی متر      

سینی کابل عرض 20 سانت با ضخامت ورق 0.7

43,200 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 20 سانتی متر ضخامت ورق : 0.7 میلی متر      

سینی کابل عرض 20 سانت با ضخامت ورق 1

60,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 20 سانتی متر ضخامت ورق : 1 میلی متر      

سینی کابل عرض 20 سانت با ضخامت ورق 1.25

75,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 20 سانتی متر ضخامت ورق : 1.25 میلی متر      

سینی کابل عرض 20 سانت با ضخامت ورق 1.5

90,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 20 سانتی متر ضخامت ورق : 1.5 میلی متر      

سینی کابل عرض 25 سانت با ضخامت ورق 0.7

50,400 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 25 سانتی متر ضخامت ورق : 0.7 میلی متر      

سینی کابل عرض 25 سانت با ضخامت ورق 1

70,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 25 سانتی متر ضخامت ورق : 1 میلی متر      

سینی کابل عرض 25 سانت با ضخامت ورق 1.25

87,500 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 25 سانتی متر ضخامت ورق : 1.25 میلی متر      

سینی کابل عرض 25 سانت با ضخامت ورق 1.5

105,000 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سینی کابل تهران عرض سینی : 25 سانتی متر ضخامت ورق : 1.5 میلی متر