نمایش 1–24 از 80 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.1-1.6 آمپر مدل gv2p06

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p06 محدوده آمپر 0.1-1.6 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.4-0.63 آمپر مدل gv2p04

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p04 محدوده آمپر 0.4-0.63 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.63-1 آمپر مدل gv2p05

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p05 محدوده آمپر 0.63-1 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 15-25 آمپر مدل gv7re25

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv7re25 محدوده آمپر 15-25 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 17-23 آمپر مدل gv2me21

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me21 محدوده آمپر 17-23 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 2.5-4 آمپر مدل gv2p8

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p8 محدوده آمپر 2.5-4 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 30-50 آمپر مدل gv7re50

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv7re50 محدوده آمپر 30-50 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 4-6.3 آمپر مدل gv2p10

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p10 محدوده آمپر 4-6.3 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 6-10 آمپر مدل gv2p14

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p14 محدوده آمپر 6-10 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 60-100 آمپر مدل gv7re100

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv7re100 محدوده آمپر 60-100 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.16 تا 0.25 آمپر مدل gv2me02

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me03 محدوده آمپر 0.16-0.25 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.16-0.25 آمپر مدل gv2p02

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p02 محدوده آمپر 0.16-0.25 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.25-0.4 آمپر مدل gv2me03

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me03 محدوده آمپر 0.25-0.4 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.25-0.4 آمپر مدل gv2p03

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p03 محدوده آمپر 0.25-0.4 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.4 – 0.63 آمپر مدل gv2me04

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me04 محدوده آمپر 0.4 - 0.63 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 0.63 – 1 آمپر مدل gv2me05

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me05 محدوده آمپر 0.63 - 1 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 1 – 1.6 آمپر مدل gv2me06

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me06 محدوده آمپر  1 - 1.6 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 1.5-2.5 آمپر مدل gv2me07

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me07 محدوده آمپر 1.5-2.5 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 1.6-2.5 آمپر مدل gv2p07

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p07 محدوده آمپر 1.6-2.5 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 13-18 آمپر مدل gv2me20

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2me20 محدوده آمپر 13-18 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 13-18 آمپر مدل gv2p20

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv2p16 محدوده آمپر 9-14 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 132-220 آمپر مدل gv7re220

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv7re220 محدوده آمپر 132-220 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 132-220 آمپر مدل gv7rs132

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv7rs132 محدوده آمپر 132-220 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی  

رله حرارتی ( بیمتال ) اشنایدر 15-25 آمپر مدل gv7rs25

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله بیمتال اشنایدر مدل : gv7rs25 محدوده آمپر 15-25 آمپر تعداد پل ها : 3 قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی