نمایش 1–24 از 85 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کابل برق 10*2 آلومینیوم ماهان کابل امیر

5,800 تومان
مشخصات فنی کابل 10*2 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تکفاز تعداد رشته : 2 رشته 10 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم وزن تقرینی هر متر : 350 گرم

کابل برق 10*2 آلومینیوم مسین

5,400 تومان
مشخصات فنی کابل 10*2 مسین
نوع کابل : تک فاز زمینی تعداد رشته :  2 رشته 10 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 10*4 آلومینیوم ماهان کابل امیر

8,000 تومان
مشخصات فنی کابل 10*4 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 4 رشته 10 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم

کابل برق 10*4 آلومینیوم مسین

9,000 تومان
مشخصات فنی کابل 10*4 مسین
نوع کابل : سه فاز زمینی تعداد رشته :  4 رشته 10 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 120*1 آلومینیوم ماهان کابل امیر

14,800 تومان
مشخصات فنی کابل 120*1 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تک رشته تعداد رشته :  1 رشته 120 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 120+240*3 آلومینیوم ماهان کابل امیر

99,000 تومان
مشخصات فنی کابل 120+240*3 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 3 رشته 240 میلیمتر مربع + 1 رشته 120 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 120+240*3 آلومینیوم مسین

104,000 تومان
مشخصات فنی کابل 120+240*3 مسین
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته :  3 رشته 240 میلیمتر مربع یک رشته 120 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 150*1 آلومینیوم ماهان کابل امیر

18,000 تومان
مشخصات فنی کابل 150*1 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تک رشته تعداد رشته :  1 رشته 150 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16*2 آلومینیوم ماهان کابل امیر

7,700 تومان
مشخصات فنی کابل 16*2 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تکفاز تعداد رشته : 2 رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم وزن تقرینی هر متر : 800 گرم

کابل برق 16*2 آلومینیوم مسین

8,200 تومان
مشخصات فنی کابل 16*2 مسین
نوع کابل : تک فاز زمینی تعداد رشته :  2 رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16*4 آلومینیوم ماهان کابل امیر

11,700 تومان
مشخصات فنی کابل 10*2 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 4 رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16*4 آلومینیوم مسین

12,650 تومان
مشخصات فنی کابل 10*4 مسین
نوع کابل : سه فاز زمینی تعداد رشته :  4 رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16+25*3 آلومینیوم ماهان کابل امیر

15,800 تومان
مشخصات فنی کابل 16+25*3 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 3 رشته 25 میلیمتر مربع + 1 رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16+25*3 آلومینیوم مسین

17,650 تومان
مشخصات فنی کابل 16+25*3 مسین
نوع کابل : سه فاز زمینی تعداد رشته :  3 رشته 25 میلیمتر مربع یک رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16+35*3 آلومینیوم ماهان کابل امیر

18,800 تومان
مشخصات فنی کابل 16+35*3 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 3 رشته 35 میلیمتر مربع + 1 رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 16+35*3 آلومینیوم مسین

19,400 تومان
مشخصات فنی کابل 16+35*3 مسین
نوع کابل : سه فاز زمینی تعداد رشته :  3 رشته 35 میلیمتر مربع یک رشته 16 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 185*1 آلومینیوم ماهان کابل امیر

230,000 تومان
مشخصات فنی کابل 185*1 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تک رشته تعداد رشته :  1 رشته 185 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 240*1 آلومینیوم ماهان کابل امیر

29,000 تومان
مشخصات فنی کابل 240*1 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تک رشته تعداد رشته :  1 رشته 240 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 25*2 آلومینیوم ماهان کابل امیر

10,200 تومان
مشخصات فنی کابل 25*2 ماهان کابل امیر
نوع کابل : تکفاز تعداد رشته : 2 رشته 25 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم

کابل برق 25*2 آلومینیوم مسین

10,700 تومان
مشخصات فنی کابل 16*2 مسین
نوع کابل : تک فاز زمینی تعداد رشته :  2 رشته 25 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 25*4 آلومینیوم ماهان کابل امیر

17,000 تومان
مشخصات فنی کابل 10*2 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 4 رشته 25 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 25*4 آلومینیوم مسین

17,650 تومان
مشخصات فنی کابل 25*4 مسین
نوع کابل : سه فاز زمینی تعداد رشته :  4 رشته 25 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 25+16+25+35*3 آلومینیوم مسین

24,411 تومان
مشخصات فنی کابل خودنگهدار 25+16+25+35*3 مسین
نوع کابل : سه فاز با فاز روشنایی هوایی تعداد رشته : 6 زشته 3 رشته 35 میلیمتر مربع یک رشته 25 میلیمتر مربع + مسنجر و فاز روشنایی متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم  

کابل برق 25+50*3 آلومینیوم ماهان کابل امیر

23,000 تومان
مشخصات فنی کابل 25+50*3 ماهان کابل امیر
نوع کابل : سه فاز تعداد رشته : 3 رشته 50 میلیمتر مربع + 1 رشته 25 میلیمتر مربع متراژ قرقره : 1000 متر جنس رسانا : آلومینیوم