نمایش 1–24 از 176 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سیم AWG سایز 16*1

4,565 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*16

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

سیم AWG سایز 18*1

2,934 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*18

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

سیم AWG سایز 20*1

1,862 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*20

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

سیم AWG سایز 22*1

1,311 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*22

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

سیم AWG سایز 24*1

883 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*24

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

سیم AWG سایز 26*1

657 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*26

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

سیم AWG سایز 28*1

478 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  1*28

نوع سیم : سیم AWG ساختار لایه ها: CU /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل CCA شیلد / AWG 28 سایز 28*2

1,582 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  2*28

نوع کابل : کابل ابزار دقیق CCA شیلد / AWG 28 ساختار لایه ها: CCA /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل CCA شیلد / AWG 28 سایز 28*3

2,037 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  3*28

نوع کابل : کابل ابزار دقیق CCA شیلد / AWG 28 ساختار لایه ها: CCA /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل CCA شیلد / AWG 28 سایز 28*4

2,483 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

تعداد و سطح مقطع نامی هادی (mm2) :  4*28

نوع کابل : کابل ابزار دقیق CCA شیلد / AWG 28 ساختار لایه ها: CCA /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*12

51,908 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 12*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2

10,744 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2*1

11,255 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 1*2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2*2

21,433 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2*3

29,413 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 3*2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2*4

37,875 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 4*2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2*5

47,424 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 5*2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*2*6

56,424 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 6*2*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*3

15,002 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 3*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*3*1

15,642 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 1*3*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*4

18,700 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 4*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*5

23,044 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 5*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*6

27,092 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 6*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3

کابل AWG 16 سایز 16*7

31,540 تومان

مشخصات فنی محصول

ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک) تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 7*16 نوع کابل : کابل ابزار دقیق AWG 16 ساختار لایه ها: Cu /PVC جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی (IEC 60228) ISIRI 3084 جنس عایق: آمیزه PVC نوع D رنگ بندی روکش:مشکی محدوده دمایی:نصب متحرک : 5- تا 50+ درجه سانتیگراد / نصب ثابت: 30- تا 70+ درجه سانتیگراد ولتاژ نامی: 300/500V ولتاژ آزمون: رشته به رشته : 2Kv (AC) / رشته به شیلد : 2Kv (AC) حداقل شعاع خمش: 8D استاندارد مرجع: IIEC 60227 - 3