اخبار و مقالات تکنولوژی

فهرست عناوین ( استاندارد مراکز داده TIA-942 )

فازسی استاندارد مراکز داده TIA-942

استاندارد زیرساخت ارتباطات برای مراکز داده TIA-942-A ( رونوشت سال 2012 )

اطلاعیه

استانداردهای مهندسی TIA و انتشارات به گونه ای طراحی شده اند که از طریق از بین بردن سوء تفاهم بین تولیدکنندگان و خریداران ، تسهیل تبادل پذیری و بهبود محصولات و کمک به خریدار در انتخاب و خرید محصول مورد نیاز خود در کمترین زمان بتوانند به منافع عمومی خدمت کنند .

وجود چنین استانداردها و انتشارات به هیچ وجه مانع تولید یا فروش محصولاتی که با چنین استانداردها و انتشارات مطابقت ندارند  نمی شود . همچنین وجود چنین استانداردها و نشریاتی نباید از استفاده داوطلبانه افراد از کلیه محصولات در سطح داخلی و بین المللی جلوگیری کند . استانداردها و انتشاراتی که توسط TIA به ثبت رسیده است مطابق با سیاست موسسه استاندارد جهانی آمریکا (ANSI) میباشند .

با چنین عملی ، ( استاندارد مراکز داده TIA-942 )  هیچ گونه مسئولیتی نسبت به هیچ صاحب حق ثبت اختراع برعهده نمیگیرد و یا هیچ مسئولیتی را نسبت به طرفین اتخاذ کنندگان یا انتشار دهندگان استاندارد نمی پذیرد .

این استاندارد ( استاندارد مراکز داده TIA-942 ) برای رسیدگی به مشکلات ایمنی مرتبط با استفاده از آن و کلیه ملزومات فانونی مورد استفاده ادعایی ندارد .  این وظیفه کاربر این استاندارد است که ایمنی و اقدامات بهداشتی مناسب را ایجاد و قبل از استفاده محدودیت های نظارتی را تعیین کند .

این مقاله ( استاندارد مراکز داده TIA-942 ) توسط گروه فنی مهندسی ایران هاب تک ترجمه شده است و کپی برداری از آن بلامانع میباشد . ایزان هاب تِک حامی توسعه تکنولوژی و زیرساخت شبکه

فهرست مطالب

پیشگفتار
محدوده 1
مراجع اصلی 1
تعریف اصطلاحات ، آراستگی ها و خلاصه ها و واحدهای مختلف اندازه گرفتن 2
3-1 عمومی 2
3-2 تعریف اصطلاحات 2
3-3 کلمات اختصاری 6
3-4 واحدهای اندازه گیری 7
بررسی اجمالی طراحی دیتا سنتر 9
4-1 عمومی 9
4-2 ارتباط فضاهای مرکز داده با سایر فضاهای ساختمان 9
4-3 مرتب سازی 10
4-4 در نظر گرفتن مشارکت متخصصان 11
زیرساخت سیستم کابل کشی اتصال مرکز داده ها 12
فضاهای ارتباطی دیتاسنتر و توپولوژی های مرتبط 15
6-1 عمومی 15
6-2 زیرساخت دیتاسنتر 15
     6-2-1 عناصر اصلی 15
     6-2-2 توپولوژی اصلی مرکز داده 16
     6-2-3 کاهش توپولوژیهای مرکز داده 17
    6-2-4 توزیع توپولوژی مرکز داده ها 17
6-3 طراحی برمبنای کاهش مصرف انرژی 18
   6-3-1 عمومی 18
   6-3-2 توصیه های بهره وری انرژی 19
           6-3-2-1 عمومی 19
        6-3-2-2 کابل کشی ارتباطی 19
        6-3-2-3 مسیرهای ارتباطی 20
        6-3-2-4 فضاهای ارتباطی 20
6-4 ملزومات اتاق کامپیوتر 21
    6-4-1 عمومی 21
    6-4-2 مکان 22
    6-4-3 دسترسی 22
    6-4-4 طراحی معماری 22
        6-4-4-1 ابعاد 22
        6-4-4-2  دستورالعملهای سایر تجهیزات 22
        6-4-4-3 ارتفاع سقف 22
        6-4-4-4 روشنایی 22
        6-4-4-5 درب ها 23
        6-4-4-6 کفپوش 23
        6-4-4-7 اخطار برق اضطراری 23
        6-4-4-8 علائم 23
        6-4-4-9 لرزه نگار 23
   6-4-5 طراحی محیط 23
        6-4-5-1 آلاینده ها 23
        6-4-5-2 HVAC 24
                    6-4-5-2-1 پارامترهای عملیاتی 24
                    6-4-5-2-2 عملکرد متوالی 24
                    6-4-5-2-3 عملکرد آماده به کار 24
       6-4-5-3 مبدا رادیویی 24
       6-4-5-4 باتری ها 24
       6-4-5-5 لرزش 24
   6-4-6 طراحی زیرساخت برقی 24
       6-4-6-1 برق 24
       6-4-6-2 برق اضطراری 24
       6-4-6-3 ارتینگ و صاعقه 24
   6-4-7 اعلام و اطفا حریق 25
   6-4-8 نفوذ آب 25
6-5 شرایط درب ورودی 25
   6-5-1 عمومی   25
   6-5-2 محل قرارگیری 25
   6-5-3 تعداد 25
   6-5-4 مسیریابی درب های ورودی و خروجی 26
   6-5-5 فضاهای ارائه دهندگان خدمات و رائه دهندگان دسترسی 26
   6-5-6 ترمینال ورودی ساختمان 26
   6-5-7  طراحی معماری 26
       6-5-7-1 عمومی 26
       6-5-7-2 ابعاد 26
       6-5-7-3 تخته چندلا 26
       6-5-7-4 ارتفاع سقف 27
       6-5-7-5 روشنایی 27
       6-5-7-6 دربها 27
      6-5-7-7 علائم 27
      6-5-7-8 لرزه نگار 27
      6-5-7-9 طراحی محیط 27
      6-5-7-10 طراحی الکتریکی 27
   6-5-8 اعلام و اطفا حریق 27
   6-5-9 نفوذ آب 27
6-6 منطقه توزیع اصلی 27
   6-6-1 عمومی 27
   6-6-2 محل قرارگیری 28
   6-6-3 امکانات مورد نیاز 28
6-7 منطقه توزیع واسطه 28
   6-7-1 عمومی 28
   6-7-2 محل قرارگیری 28
   6-7-3 امکانات مورد نیاز 28
6-8 منطقه توزیع افقی 28
   6-8-1 عمومی 28
   6-8-2 محل قرارگیری 28
   6-8-3 امکانات مورد نیاز 29
6-9 منطقه توزیع zone 29
6-10 تجهیزات منطقه توزیع 29
6-11 اتاق ارتباطات 29
6-12 مناطق پشتیبانی دیتا سنتر 29
6-13 رک ها و کابینت ها 30
   6-13-1 عمومی 30
   6-13-2 راهروی گرم و سرد 30
   6-14-3 قرارگیری نسبت به ابعاد کاشی کف 30
   6-14-4 دسترسی به برشهای کاشی کف 30
   6-14-5 نصب رکها بر روی سطوح دسترسی 31
   6-14-6 رکها و کابینتها در اتاق ورودی ، MDA ، IDA و HDA 31
سیستم کابل کشی دیتا سنتر 32
7-1 عمومی 32
7-2 انتخاب مدیا 32
7-3 کابل کشی افقی 32
   7-3-1 عمومی 32
   7-3-2 توپولوژی 32
   7-3-3 طول کابل کشی افقی 33
   7-3-4 رسانای شناخته شده 33
   7-3-5 کانکتورهای فیبرنوری 34
   7-3-6 کانکتورهای کابل کواکسیال 34
7-4 کابل کشی Backbone 34
   7-4-1 عمومی 34
   7-4-2 توپولوژی 34
       7-4-2-1 توپولوژی ستاره 34
       7-4-2-2 تطبیق تنظیمات غیرستاره 35
   7-4-3 توپولوژی کابل کشی اضافی 35
   7-4-4 رسانای شناخته شده 35
   7-4-5 کانکتورهای فیبرنوری 36
   7-4-6 کانکتورهای کابل کواکسیال 36
   7-4-7 طول کابل کشی Backbone 36
7-5 کابل کشی متمرکز فیبر نوری 36
   7-5-1 عمومی 36
   7-5-2 پیاده سازی 36
7-6 عملکرد انتقال کابل کشی و مقررات تست 36
   7-6-1 عمومی 36
   7-6-2 مقررات اضافی برای تست میدانی کابل کشی کواکسیال 75 اهم 36
مسیرهای کابل کشی دیتا سنتر 38
8-1 عمومی 38
8-2 امنیت برای کابل کشی مرکز داده 38
8-3 جداسازی کابلهای برق و ارتباطات 38
   8-3-1 تفکیک بین کابلهای برق یا روشنایی و کابلهای شبکه twisted pair 38
    8-3-2 روشها و مقررات جداسازی برق 38
   8-3-3 جداسازی کابل های شبکه و فیبرنوری 39
8-4 مسیر ورود کابل های شبکه و مخابراتی 39
   8-4-1 انواع ممسیر ورودی 39
   8-4-2 تنوع 39
   8-4-3 اندازه زدن 39
8-5 دسترسی به سیستم های کف 39
   8-5-1 عمومی 39
   8-5-2 سینی کابل برای کابل کشی شبکه 40
   8-5-3 ملزومات اجرای دسترسی از کف 40
   8-5-4 برش تابل کف کاذب 40
   8-5-5 انواع کابل های دسترسی از کف 40
8-6 سینی کابلهای سقفی 41
   8-6-1 عمومی 41
   8-6-2 ساپورت یا پایه سینی کابل 41
   8-6-3 تناسب مسیر سینی گذاری کابل 41
قابلیت اطمینان دیتاسنتر 42
9-1 معرفی 42
9-2 چاله های های تعمیر و نگهداری اضافی و مسیرهای ورودی 43
9-3 خدمات ارائه دهنده دسترسی اضافی 43
9-4 اتاق ورودی اضافی 43
9-5 منطقه توزیع اصلی اضافی 43
9-6 کابل کشی backbone اضافی 44
9-7 کابل کشی افقی اضافی 44
ضمیمه 1 ( اطلاعات مفید ) بحث در مورد طراحی کابل کشی 45
کاربرد طول کابل کشی 45
1-1 طول مدارهای T-1, E-1, T-3  و  E-3 45
1-2 مدارهای بالون  E-3 و  T-3 47
1-3 اتصالات کنسول TIA-232  و  TIA-561 48
اتصال کراس ( cross ) 49
تفکیک توابع در منطقه توزیع اصلی 49
3-1 اتصال کراس کابل Twisted-pair 49
3-2 اتصال کراس کابل کواکسیال 49
3-3 اتصال کراس کابل فیبرنوری 49
تفکیک توابع در منطقه توزیع افقی 49
کابل کشی تجهیزات اکتیو 50
طراحی بر پایه فیبرنوری 50
طراحی برپایه twisted pair 50
ضمیمه 2 ( اطلاعات مفید ) اطلاعات ارائه دهنده دسترسی 51
تناسب ارائه دهنده دسترسی 51
1-1 عمومی 51
1-2 اطلاعات مورد ارائه به ارائه دهنده دسترسی 51
1-3 اطلاعاتی که ارائه دهندگان دسترسی باید ارائه دهند 51
رمزنگاری توسط access provider  در اتاق ورودی 52
2-1 سازمان 52
2-2 مشخص کردن مدارهای low-speed 52
2-3 مشخص کردن مدارهای T-1 55
2-4 مشخص کردن مدارهای E-3  و  T-3 55
2-5 مشخص کردن مدارهای فیبرنوری 56
ضمیمه 3 ( اطلاعات مفید ) تناسب نقشه تجهیزات با مهندسان 57
ضمیمه 4 ( اطلاعات مفید ) بحث در مورد فضای دیتا سنتر 58
ضمیمه 5 ( اطلاعات مفید ) بحث در مورد انتخاب مکان و طراحی ساختمان دیتاسنتر 59
عمومی 59
بحث در مورد انتخاب مکان و طراحی ساختمان 59
بحث درمورد انتخاب سایت برقی و ملاحظات طراحی ساختمان 59
بحث درمورد انتخاب سایت مکانیکی و ملاحظات طراحی ساختمان 60
بحث درمورد انتخاب سایت مخابراتی و ملاحظات طراحی ساختمان 60
بحث درمورد انتخاب سایت امنیتی و ملاحظات طراحی ساختمان 60
بحث درمورد انتخاب سایر سایت ها 61
ضمیمه 6 ( اطلاعات مفید ) لایه های زیر ساختی مرکز داده 62
عمومی 62
1-1 مروری بر افزونگی 62
1-2 مروری بر مرتب سازی 62
افزونگی 62
2-1 ملزومات N – Base 62
2-2 افزونگی N+1 63
2-3 افزونگی N+2 63
2-4 افزونگی 2N 63
2-5 افزونگی 2(N+1) 63
2-6 قابلیت نگهداری و آزمایش همزمان 63
2-7 ظرفیت و مقیاس پذیری 63
2-8 ایزوله کردن 63
2-9 طبقه بندی دیتا سنتر 63
مخابرات 64
3-1 ردیف 1 ( مخابرات) 64
3-2 ردیف 2 ( مخابرات) 64
3-3 ردیف 3 ( مخابرات) 65
3-4 ردیف 4 ( مخابرات) 65
زیر ساخت و معماری 66
4-1 عمومی 66
4-2 ردیف 1 ( معماری ) 66
4-3 ردیف 2 ( معماری ) 66
4-4 ردیف 3 ( معماری ) 66
4-5 ردیف 4 ( معماری ) 66
برق 66
5-1 ردیف 1 ( برق ) 66
5-2 ردیف 2 ( برق ) 67
5-3 ردیف 3 ( برق ) 67
5-4 ردیف 4 ( برق ) 68
سیستم مکانیکی 68
6-1 ردیف 1 ( مکانیک ) 68
6-2 ردیف 2 ( مکانیک ) 68
6-3 ردیف 3 ( مکانیک ) 69
6-4 ردیف 4 ( مکانیک ) 70
ضمیمه 7 ( اطلاعات مفید ) مثال های طراحی دیتا سنتر 85
مثال طراحی دیتاسنتر کوچک 85
نمونه طراحی مرکز داده های شرکت 86
مثال طراحی مرکز داده های اینترنتی 88
ضمیمه 8 ( اطلاعات مفید ) فهرست کتب مربوطه 91