اخبار و مقالات تکنولوژی

انتخاب کابل کواکسیال مناسب

در انتخاب کابل کواکسیال به چه مواردی دقت کنیم ؟

تعریف کابل کواکسیال: ازنظرواژگان کابل کواکسیال به کابل هم محوراطلاق میشود که حداقل متشکل ازپنج بخش میباشد.
بخش اول

مغزی مس درونی ترین بخش کابل که ازجنس مس میباشد ومیتواند افشان ویا مفتولی باشد.

مغزی مس وظیفه انتقال سیگنال الکتریکی رابرعهده دارد.

مغزی کابل کواکسیال بااعداد 0.6, 0.7 و0.8 و… مشخص میشود که برای مسافتهای طولانی تر بایدازکابل بامغزی ضخیم تر استفاده نمود.

بخش دوم

عایق داخلی  روکش عایق پلی اتیلنی جداکننده مغزی مس از شیلد کابل میباشد.

بخش سوم

لایه فویل جهت حفاظت سیگنال ازامواج مغناطیسی ساطع شده ازکابلهای برق میباشدکه درمناطق پرنویزازکابل دوفویل استفاده میشود.

بخش چهارم

شیلدکابل یاتوری فلزی میباشد که جهت ایزوله کردن بیشتر سیگنال ازنویزمحیط بکاربرده میشود.

شیلدکابل کواکسیال ازجنس مس میباشد که دربرندهای متفرقه جهت کاهش قیمت نهایی کابل از cca استفاده میشود.

تعداد شیلد کابل کواکسیال بااعداد 64, 96 , 144 و… مشخص میشود که درهنگام خرید بایدحتما به این فاکتورتوجه شود.

بخش پنجم

عایق بیرونی کابل میباشد که جهت حفاظت محتوای داخلی کابل ازشرایط جوی و محیطی برروی کابل قرارمیگیرد.

معرفی کابل RG58 :

کابل rg58 ازانواع کابل های کواکسیال میباشد که دارای مغزی باقطر 0.8 افشان و شیلد افشان میباشد .
به دلیل انعطاف بالای این کابل ازآن در آسانسور و سقفهای کاذب استفاده میگردد.

معرفی کابل RG59 :

کابل rg59 پرکاربردترین کابل کواکسیال درزمینه دوربین مداربسته میباشد که دارای مغزی مفتول باضخامت 0.6 راشامل میشوند .
هرچه خلوص مس مغزی بیشتر باشد میتوان کابل ارجی رادر مسافتهای طولانی تری استفاده نمود.

حداکثر متراژ کابل کشی RG59 و RG58 در بهترین حالت متراژ 300 متر میباشد.

تعداد شیلد کابل ارجی بین تعداد 64 و بهترین حالت 144 میباشد.

بررسی و معرفی کابل RG6 :

کابل RG6 در مقایسه با کابل RG59 قطر مغزی بزرگتر ودرحدود 1 میلیمتردارد.

این ویژگی سبب میگردد در مسافتهای طولانی تر تا 50% افت سیگنال کمتری نسبت به کابل 59 داشته باشد.

برای مسافتهای مابین 300 الی 500 متر مطلوب است ازکابل RG6 استفاده شود.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انتخاب کابل کواکسیال با کارشناسان ما تماس بگیرید.